Agrarische percelen bouwgrond in Zeeland / West Brabant

................................................................................................................................................................

VUITGIFTE PACHT

     Steenbergen, Kromwielswegje / Zegblokswegje, 5.57.28 ha en 5.46.50 ha



Uitgifte circa 2x 5,50 ha bouwland in geliberaliseerde pacht, 6 jaar

 

Het R.K. Weeshuis Steenbergen maakt bekend dat zij voornemens is twee percelen bouwland voor 6 jaar in geliberaliseerde pacht uit te geven. Het perceel aan het Kromwielswegje te Welberg is circa 5.57.28 ha groot, het perceel aan het Zegblokswegje is 5.46.50 ha groot. Ingangsdatum 15 november 2018 en eindigend op 31 oktober 2024.  Gegadigden worden uitgenodigd in te schrijven op deze uitgifte. Inschrijving is mogelijk tot en met 10 oktober 2018, 16.00 uur.

  

 De inschrijfvoorwaarden zijn op te vragen bij de rentmeester.

 

   
Kaart ligging perceel [pdf]

..................................................................................................................................................................

VVraagprijs op aanvraag

   Bouwrechten, bouwtitels, voor woningen in de gemeente Tholen, provincie Zeeland



Te koop Bouwrechten of bouwtitels

Te koop (3) bouwrechten (bouwtitels),  inzetbaar binnen de gemeente Tholen, of in nader overleg binnen de provincie Zeeland.

Heeft u grond waar de realisatie van een woning (geen bedrijfswoning of dienstwoning) mogelijk is, op een locatie waarbij dit planologisch niet tot bezwaren leidt, maar u verkrijgt geen medewerking van de Gemeente? Of heeft u een (recreatie) woning welke "gelegaliseerd" kan, c.q. moet worden? Dan kan de verwerving van een Bouwrecht u daadwerkelijk helpen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

 

> contact
   

.................................................................................................................................................................

VVERKOCHT

   Perceel bouwland, Mosselhoekseweg Tholen, groot circa 2.6 ha



Te koop perceel bouwland, groot circa 2.6 ha

Gelegen aan de Mosselhoekseweg te Tholen. Perceel wordt geheel gesaneerd en schoon opgeleverd, gebruiksklaar ongeveer maart 2017.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Klik hier voor meer informatie

> contact
   

.................................................................................................................................................................

VInvestering

   Grond voor belegging in pacht of erfpacht



Heeft u grond of zoekt u grond?

Het RK Weeshuis kan u helpen !

Bent u een agrarisch ondernemer?

Het RK Weeshuis te Steenbergen is op zoek naar (verpachte) landbouwgronden. Bij voorkeur percelen grond binnen de gemeente Steenbergen en omgeving, met als doel deze percelen duurzaam in pacht of erfpacht uit te geven. Bijvoorbeeld als (co)financiering bij aankoop van nieuwe gronden of bij herfinanciering binnen uw bestaande bedrijf.

Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met onze rentmeester

 

 

> contact
   

.................................................................................................................................................................

VVERKOCHT

     Zeeuws Vlaanderen, verpachte landbouwgrond, ruim 450 ha



 Het OCMW van Gent (BelgiŽ) gaat over tot de verkoop van:

71 verpachte percelen landbouwgrond in Aardenburg, Axel, Hontenisse, Hulst, Sas van Gent en Terneuzen (Nederland), met een totale oppervlakte van 450 ha 53 a 95 ca

6 percelen bezwaard met erfpacht in Hontenisse en Terneuzen (Nederland), met een totale oppervlakte van 16 a 68 ca

2 percelen, vrij van pacht of erfpacht, in gebruik als weg in Terneuzen (Nederland), met een totale oppervlakte van 27 a 61 ca

VERKOOPPROCEDURE: BIEDING ONDER GESLOTEN OMSLAG (schriftelijke bieding) indienen bij notaris mr. G.W.J.M. Hendrikse, bij Axent Notarissen te Terneuzen (Nederland), uiterlijk op donderdag 24 september 2015 om 14 uur

Verkoopprocedure en verkoopvoorwaarden opgenomen in een lastenkohier met bijlagen. Lastenkohier en bijlagen opvragen per e-mail.

Enkel verkoop van de totaliteit van de gronden, geen verkoop van individuele percelen.

Enkel verkoop aan "veilige verpachter".

Meer en overige informatie over deze verkoop is te verkrijgen bij Toine de Bakker.

 

   
 

.................................................................................................................................................................

VUITGIFTE ERFPACHT

     De Heen, Heense Molenweg / Langeweg De Heen, ruim 20 ha



Uitgifte circa 20 ha bouwland in erfpacht

 

Het R.K. Weeshuis van Steenbergen maakt bekend dat zij voornemens is een perceel bouwland aan de Heense Molenweg / Langeweg te De Heen in erfpacht uit te geven. Het perceel is ruim 20 hectaren groot. Het recht van erfpacht gaat in op 21 november 2014 en eindigt op 1 november 2044. Gegadigden worden uitgenodigd in te schrijven op deze uitgifte. Inschrijving is mogelijk tot en met 7 november 2014 15.00 uur.

  

Dit perceel is gegund.

 

Meer en overige informatie over het perceel is te verkrijgen bij de rentmeester.

 

   
Kaart ligging perceel [pdf]

..................................................................................................................................................................

VVraagprijs op aanvraag

   Plaats,  ha



Goed akkerbouwland

Dit perceel is gelegen

Vraagprijs op aanvraag

 

> Lees meer over dit perceel [pdf]

> contact
   

..................................................................................................................................................................

VVERKOCHT

     Geen aanbod



 
   
 
 
  Bestand niet te openen? Installer gratis Adobe Reader  
..................................................................................................................................................................  
2HiT websites www.rentmeesternvr.nl www.scvm.nl De Bakker Makelaardij